Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konkurs dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Zgłoszenia można przesłać do 31 sierpnia 2020 r.

To pierwsza edycja konkursu. Zadanie jest proste i polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci, związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. 20 autorów najlepszych tekstów otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 300 zł. 


Warunki konkursu

  • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 11–14 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.
  • Rymowanka (minimum 5 wersów) powinna promować prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z praca i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.
  • Pracę konkursową, podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 24.00 na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka”. Uwaga! Rymowankę do udziału w konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Autor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

2020-07-28

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer