Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

KRUS ogłasza konkurs dla młodzieży

Ruszyła II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży w wieku 15-24 lat. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Konkurs trwa do 30 września 2020 r. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe i pieniężne.

Cel konkursu

Konkurs „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy rolników. Badania dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które niejednokrotnie mogą zaważyć na zdrowiu i życiu rolnika oraz jego najbliższych.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu promocyjnego na temat co najmniej jednego z trzech filarów Strategii "Wizji Zero", którymi są: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. Długość nagrania powinna wynosić od 30 sekund do 2 minut.

Prace konkursowe należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 30 września 2020 r. na adres e-mail: wizjazero@krus.gov.pl.

Współorganizatorzy:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
  • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 
  • Fundacja PGE, 
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
  • Państwowa Inspekcja Pracy.

Prewencja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od prawie 30 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych; upowszechnianie założeń Strategii podkreśla wagę tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona rolników.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Autor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

2020-07-31

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer