Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Marian Weiss ma swój skwer

Skwer pomiędzy al. Miłośników Konstancina i ul. Henryka Sienkiewicza będzie nosił imię prof. Mariana Weissa – wybitnego ortopedy, założyciela i wieloletniego dyrektora Stołecznego Centrum Rehabilitacji. Decyzja w tej sprawie zapadła pod koniec czerwca podczas sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Z wnioskiem upamiętnienia prof. Mariana Weissa wystąpiło Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina. Propozycję nazwania jego imieniem skweru położonego przy al. Miłośników Konstancina i ul. Henryka Sienkiewicza pozytywnie zaopiniował zespół konsultacyjny działający przy Radzie Miejskiej. Uwag nie miał także Instytut Pamięci Narodowej. Ostateczna decyzja zapadła na czerwcowej sesji. Projekt uchwały w tej sprawie został przyjęty większością głosów – za opowiedziało się 15 radnych, 3 osoby nie głosowały i 3 rajców było nieobecnych na posiedzeniu.


Biografia

Marian Allan Weiss urodził się 30 czerwca 1921 r. w Kaliszu. Studiował na wydziale lekarskim uniwersytetu we Lwowie, który ukończył w 1944 r. Specjalizował się w ortopedii, traumatologii i rehabilitacji. W czasie okupacji niemieckiej, w latach 1942–1944, był żołnierzem Armii Krajowej, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie postanowił poświęcić się ortopedii. W 1947 r. na wezwanie prof. Adama Grucy przyjechał do Warszawy i podjął pracę asystenta w Centralnym Instytucie Chirurgii Urazowej. Od 1949 r. związał się ze Szpitalem Chirurgii Kostnej w Konstancinie, który w 1954 r. przekształcił w Stołeczne Centrum Rehabilitacji – Stocer, jedną z wiodących placówek tego typu w Europie. Przez kilkadziesiąt lat był jej szefem – obecnie centrum nosi jego imię. W 1951 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 1967 r. – profesora nadzwyczajnego, a w 1975 r. – profesora zwyczajnego.

W 1962 r. prof. Marian Weiss objął kierownictwo Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie. Wprowadził wiele innowacji, które zdobyły uznanie na całym świecie (m.in. tzw. sprężyny Weissa). Był m.in. prezesem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, członkiem prezydium zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz członkiem wielu innych towarzystw naukowych w Polsce i za granicą. Opublikował około 200 prac naukowych. Otrzymał liczne odznaczenia państwowe. Zmarł 17 sierpnia 1981 r. w Konstancinie-Jeziornie. Został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.

Autor: Patryk Siepsiak

2020-07-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer