Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Otwarcie ofert online

Urząd Miasta i Gminy informuje, że transmisja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r. – etap II” odbędzie się w najbliższą środę (8 lipca) o godz. 10.30.


Zgodnie z przepisami

Forma otwarcia ofert online ma związek z panującą epidemią koronawirusa i obowiązującymi obostrzeniami. Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja przez internet w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp: otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.


Najbliższe otwarcie ofert

Najbliższe otwarcie ofert nastąpi w środę (8 lipca 2020 r.) o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r. – etap II:

  • część nr 1 – Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48 i 48a w gminie Konstancin-Jeziorna; 
  • część nr 2 – Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 49 i 49a w gminie Konstancin-Jeziorna”.

Transmisja będzie prowadzona na kanale YouTube gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: BZP

2020-07-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer