Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Trwają konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne nad koncepcją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa. Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na wnioski czeka do 27 lipca.

Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa trwają od 13 do 27 lipca 2020 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania w tym terminie wniosków do wyżej wymienionego dokumentu. Wnioski należy składać na piśmie do burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą:

  1. elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) na na adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP,
  2. zwykłej poczty e-mail na adres: urzad@konstancinjeziorna.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest burmistrz.

Koncepcja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem: http://gsip.konstancinjeziorna.pl/pub-pz/mpzp/mpzp-12.html.

Autor: PP

2020-07-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer