Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Trwają konsuntacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne nad koncepcją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna rejon ul. Kolejowej etap (1 i 2). Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania opinii i wniosków do tego dokumentu. Termin konsultacji został przedłużony do 31 sierpnia.

Konsultacje

Konsultacje społeczne zostały przedłużone do 31 sierpnia 2020 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania opinii i wniosków do wyżej wymienionego dokumentu.

Należy je składać na piśmie do burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również opinie i wnioski wniesione za pomocą:

  1. elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP,
  2. zwykłej poczty e-mail na adres poczty elektronicznej: urzad@konstancinjeziorna.pl.

Z koncepcją projektu planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej - etap (1 i 2) będzie się można zapoznać na stronie internetowej: bip.konstancinjeziorna.pl, w zakładce: Planowanie Przestrzenne oraz w siedzibie urzędu przy
ul. Piaseczyńska 77 (05-520 Konstancin-Jeziorna).

Organem właściwym do rozpatrzenia opinii i wniosków jest burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. 

Autor: PP

2020-08-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer