Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zgłoś się do nagrody marszałka

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 21. organizuje konkurs "Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego", pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Konkurs "Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego" organizowany jest corocznie. Nagrody są uhonorowaniem pracy i talentu ludzi, którzy działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Zgłoszenia

Wnioski do 21. edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych (dostępnych niżej w plikach do pobrania) odpowiednio dla:

  • osób fizycznych, 
  • podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem na kopercie: "21. edycja Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego" w nieprzekraczalnym terminie 18 września br.:

  • pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
  • lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 59 79 539 i 22 59 79 299 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nagroda@mazovia.pl.

Pliki do pobrania

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2020-08-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer