Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Otwarcie ofert – transmisja online

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w środę (2 grudnia), czwartek (3 grudnia) i poniedziałek (7 grudnia) o godz. 10.30 na platformie YouTube transmitowane będą otwarcia ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z przepisami

Forma otwarcia ofert online ma związek z panującą epidemią koronawirusa i obowiązującymi obostrzeniami. Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja przez internet w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp: otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.


Otwarcie ofert

Najbliższe transmisje:

  • środa (2 grudnia) o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku”;
  • czwartek (3 grudnia) o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2021-2022”;
  • poniedziałek (7 grudnia) o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2021 roku”.

Transmisja będzie prowadzona na kanale YouTube gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: BZP

2020-12-01

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer