Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wyłożenia do publicznego wglądu

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewidencyjnego 0013 (Kierszek) oraz terenu Kawęczyna zachodniego – etap 2.

Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • w dniach 7–28 grudnia 2020 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewidencyjnego 0013 (Kierszek);
  • w dniach 21 grudnia 2020 r.–18 stycznia 2021 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego – etap 2.

Powyższe projekty MPZP, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.konstancinjeziorna.pl (link otwiera się w nowym oknie).


Dyskusja publiczna

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się:

  • 10 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 – dla projektu MPZP dla działek o nr. ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewidencyjnego 0013 (Kierszek) ;
  • 12 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 – dla projektu MPZP terenu Kawęczyna zachodniego – etap 2.
Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00–15.00, po uprzednim umówieniu terminu wizyty.


Uwagi na piśmie 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy złożyć je na piśmie, w formie papierowej lub elektronicznej, do Burmistrza Gminy Konstancin Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna) z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie:

  • do 11 stycznia 2021 r. dla projektu MPZP dla działek o nr. ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek);
  • do 1 lutego 2021 r. projektu MPZP terenu Kawęczyna zachodniego – etap 2.
Uwagi w formie elektronicznej należy wnosić:

  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP,
  • za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres – urzad@konstancinjeziorna.pl (link otwiera się w nowym oknie).


Do pobrania

Autor: PP

2020-12-02

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer