Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zmiana terminu konsultacji społecznych

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna informuje o zmianie, z powodu epidemii COVID-19, terminu konsultacji społecznych koncepcji projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego centrum miasta – rejon ul. Kolejowej (etap 2). Rozpoczną się one 8 grudnia, a nie – jak planowano – 5 grudnia.

Koncepcja projektu planu opracowana została na podstawie uchwały nr 312/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej, zmienionej uchwałą nr 239/VIII/17/2020 z 27 maja 2020 r.


Termin konsultacji

Z powodu epidemii COVID-19 termin rozpoczęcia konsultacji został przesunięty na 8 grudnia 2020 r. (wtorek). Data zakończenia pozostaje bez zmian – 31 grudnia 2020 r. 

Z wariantami koncepcji projektu planu będzie można się zapoznać:

  1. na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne,
  2. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, po uprzednim umówieniu wizyty – telefonicznie pod nr.: 22 484 23 96 lub 22 484 23 92.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania opinii i wniosków do wyżej wymienionego dokumentu – na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.


Jako wniesione na piśmie uznaje się również opinie i wnioski złożone za pomocą:

  1. elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP,
  2. zwykłej poczty e-mail na adres poczty elektronicznej: urzad@konstancinjeziorna.pl.


Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące proponowanych rozwiązań koncepcji projektu planu odbędzie się 17 grudnia 2020 r. o godz. 17.00. 

Z powodu epidemii koronawirusa i obowiązujących ograniczeń dotyczących organizacji spotkań, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu, spotkanie będzie miało formę wideokonferencji na platformie Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny uzupełnić i wysłać do 17 grudnia 2020 r. (do godz. 12.00) formularz zgłoszeniowy (dostępny pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/). 

Transmisję ze spotkania będzie można również oglądać na stronie: www.esesja.tv (link otwiera się w nowym oknie).


Do pobrania

Autor: PP

2020-12-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer