Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

ARiMR przyjmuje oświadczenia

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do ubiegłorocznego wniosku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie je przyjmować od 2 marca do 15 kwietnia br.


Kto może złożyć oświadczenie?

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku o przyznanie płatności złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do ubiegłorocznego dokumentu, chcą ubiegać się o te same płatności co w 2019 r. i wnioskowali wówczas wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014–2020); 
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007–2013);
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014–2020).  


Terminy

W znowelizowanej ustawie określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać dokumenty do biur powiatowych ARiMR od 2 marca.

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

Autor: ARiMR

2020-02-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer