Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Pamiętaj o opłacie retencyjnej

Jesteś właścicielem lub użytkownikiem gruntów o powierzchni co najmniej 3,5 tys. m kw., które w dużej mierze są pokryte np. asfaltem lub nieprzepuszczalną kostką? Pamiętaj o złożeniu w Urzędzie Miasta i Gminy kwartalnego oświadczenia i uiszczenia opłaty retencyjnej.


Kto powinien uiścić opłatę?

Zgodnie z prawem wodnym opłatę za usługi wodne, tzw. opłatę retencyjną, uiszczać muszą właściciele i użytkownicy – zarówno osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne, jak i spółki nieposiadające osobowości prawnej – o powierzchni co najmniej 3,5 tys. m kw., którzy w powyżej 70% zagospodarowali swoją nieruchomość, zmniejszając tym samym naturalną retencję terenową (wsiąkanie wody do gruntu). W skrócie – zapłacić muszą ci, których posesje w dużej mierze są pokryte np. asfaltem, betonem, nieprzepuszczalną kostką czy są zabudowane budynkami. Regulacja ta dotyczy wyłącznie obszarów nieobjętych siecią kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Z opłaty nie zwalnia też wykonanie wewnętrznego systemu odprowadzania opadów atmosferycznych.


Ile należy zapłacić?

W celu ustalenia wysokości opłaty retencyjnej trzeba – w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec danego kwartału – złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oświadczenie. Jego wzór dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna. Z tytułu wspominanej opłaty aż 90% wpływów trafia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, pozostałe 10% zaś stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty retencyjnej ustala burmistrz i przekazuje, w formie informacji, podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. 

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: Patryk Siepsiak

2020-02-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer