Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wymień starego kopciucha

W 2020 r. samorząd Konstancina-Jeziorny kontynuuje program dofinansowania wymiany starych
pieców węglowych na nowe – ekologiczne. Wystarczy złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy.

Zakaz spalania odpadów

Niestety, wielu mieszkańców gminy nie przestrzega zakazu spalania odpadów w instalacjach grzewczych
budynków. W okresie jesienno-zimowym skutki tego czuć i widać gołym okiem. Bezwzględny zakaz obejmuje m.in.: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zużyte opony, inne odpady z gumy, przedmioty z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry. Poza opałem, w piecach gospodarstw domowych – przystosowanych do tego – można spalać wyłącznie: papier, tekturę
i niezanieczyszczone drewno; opakowania z papieru, tektury i drewna; odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych oraz odpady kory i korka, trociny i wióry, ścinki, drewno,
niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych. 

Zdrowie

Pamiętajmy – spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności. Płacisz za to zdrowiem. Podczas spalania odpadów wytwarzają się trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób.  Astma, alergie, nowotwory to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza. 

Dofinansowanie na wymianę kotła

Wszystkie przypadki nielegalnego spalania odpadów można zgłaszać do Straży Miejskie (tel.: 22 484 24 91 lub tel. alarmowy: 986). Przypominamy też, że samorząd Konstancina- Jeziorny oferuje dofinansowanie na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne. Dotacja obejmuje wymianę dotychczasowych kotłów i pieców węglowych na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych, kotłów olejowych bądź kotłów elektrycznych. Gmina w 50% pokrywa koszt zakupu nowego źródła  ogrzewania, lecz nie więcej niż 4 tys. zł brutto. Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG.
Więcej informacji pod nr. tel.: 22 484 24 22.

Autor: Patryk Siepsiak

2020-02-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer