Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

ABC gospodarki odpadami komunalnymi

W związku ze zmianami w gospodarce odpadami komunalnymi, obowiązującymi w gminie Konstancin-Jeziorna od 1 czerwca br., odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące kwestii m.in. segregacji odpadów, ich odbioru i różnych opłat.


W ostatnich latach zainteresowanie gospodarką odpadami komunalnymi wzrasta z dnia na dzień. Rosną też ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów, co bulwersuje każdego z nas. Ustawodawca systematycznie nowelizuje ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nakazuje samorządom zawarte w niej przepisy wprowadzać w życie. W gminie Konstancin-Jeziorna ostatnia zmiana nastąpiła 1 czerwca 2020 r.


Obowiązkowa segregacja

Gmina za opłatę wniesioną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych ma obowiązek odebrać i zagospodarować odpady komunalne. Każdy mieszkaniec od 1 czerwca br. musi segregować odpady na następujące frakcje:

 1. papier;
 2. szkło;
 3. metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe (wielomateriałowe);
 4. bioodpady stanowiące odpady komunalne;
 5. odpady niesegregowane (zmieszane), pozostałości po segregacji.

Wymienione wyżej frakcje zbieramy do kolorowych worków lub pojemników:

 • papier – worek lub pojemnik koloru niebieskiego;
 • szkło – worek lub pojemnik koloru zielonego;
 • metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe (wielomateriałowe) – worek lub pojemnik koloru żółtego;
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne – worek lub pojemnik koloru brązowego;
 • odpady niesegregowane (zmieszane) – worek lub pojemnik koloru czarnego.

Od 1 czerwca stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  36,00 zł od osoby miesięcznie, a to oznacza, że ci, którzy do tej pory segregowali śmieci i płacili 31,00 zł, teraz zapłacą 36,00 zł – podobnie jak ci, którzy nie segregowali i płacili do tej pory 47,00 zł.


Najczęściej zadawane pytania

Aby rozwiać szereg wątpliwości związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami odpowiadamy na pytania, które w ostatnich dniach wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

 • Czy są wyjątki od segregowania odpadów?
  Nie ma. Każdy mieszkaniec musi segregować odpady.

 • Kto sprawdzi, czy segreguję odpady?
  Operator wyłoniony w postępowaniu przetargowych, z którym gmina zawarła umowę lub pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w ramach ekopatrolu.

 • Jakie kary grożą za niesegregowanie odpadów?
  W przypadku zabudowy jednorodzinnej znany jest właściciel nieruchomości, której mieszkańcy nie segregowali odpadów – wówczas burmistrz gminy w drodze decyzji ustala w tym miesiącu podwyższoną opłatę w wysokości 72,00 zł od osoby.

  W przypadku zabudowy wielolokalowej w praktyce niemożliwe jest ustalenie kto nie segregował odpadów – wówczas burmistrz gminy w drodze decyzji administracyjnej ustala w tym miesiącu podwyższona opłatę w wysokości 72,00 zł dla każdego mieszkańca, który korzystał z altany śmietnikowej, gdzie stwierdzono niesegregowanie odpadów.

 • Czy muszę zmienić w Urzędzie Miasta i Gminy obecną deklarację?
  Ci, którzy dotychczas segregowali odpady nie mają takiego obowiązku. Po 1 czerwca br. muszą to zrobić ci, którzy do tej pory nie segregowali odpadów.

 • Czy otrzymam ulgę za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku?
  Tak, w wysokości 3,00 zł od osoby miesięcznie. Ulga ta dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej.

 • Jeżeli zamierzam kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku to, czy muszę zmienić deklarację?
  Tak, zgodnie z wzorem ustalonym w uchwale nr 227/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dn. 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

 • Jakie konsekwencje poniosę, gdy zaniecham kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku?
  Burmistrz gminy i jego służby mają obowiązek kontroli kompostowania odpadów. W przypadku stwierdzenia, że proces ten nie jest realizowany burmistrz wydaje decyzję administracyjną, w której stwierdza utratę prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji.

 • Czy kompostując bioodpady w przydomowym kompostowniku otrzymam worki na odpady zielone?
  Nie.

 • Czy kompostując bioodpady w przydomowym kompostowniku mogę odpady zielone lub ich część wystawić przed swoją nieruchomość w dniu ich odbioru przez operatora?
  Nie.

 • Czy kompostując bioodpady w przydomowym kompostowniku mogę odpady zielone lub ich część odwieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych?
  Nie.

 • Czy poza ulgą za kompostowanie bioodpadów są jeszcze jakieś inne?
  Tak. Kolejna dotyczy członków rodzin wielodzietnych i wynosi 10% stawki, czyli 3,60 zł dla członka rodziny miesięcznie, który posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny.

 • Kto w gminie wydaje Karty Dużej Rodziny ?
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie (ul. Rycerska 13).

 • Czy jako członek rodziny wielodzietnej muszę zmienić deklarację?
  Tak. Uprawnienia do ulgi przysługiwać będą od następnego miesiąca w stosunku do miesiąca, w którym nastąpi zmiana deklaracji.

 • Czy po 1 czerwca 2020 r. mogę bioodpady, stanowiące odpady komunalne (odpady zielone), odwozić do PSZOK przy ulicy Mirkowskiej 43 C, tak jak dotychczas?
  Nie. Twoje odpady zielone, każdą ich ilość, odbierze operator sprzed nieruchomości.

 • Czy osoby zamieszkałe w budynkach np. spółdzielni mieszkaniowej mają obowiązek dokonać zmiany deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy ?
  Nie. Taki obowiązek ciąży na zarządzie spółdzielni mieszkaniowej.

 • Czy osoby zamieszkałe w budynkach komunalnych lub socjalnych, których właścicielem jest gmina, a administratorem Zakład Gospodarki Komunalnej, mają obowiązek zmiany deklaracji?
  Tak. Muszą osobiście dokonać zmiany deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy.

 • Kto wyposaża nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej?
  Gmina, za pomocą operatora.

 • Kto wyposaża nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej?
  Właściciel nieruchomości.

 • Czy gmina ma obowiązek wyposażyć altany śmietnikowe w zabudowie wielolokalowej w pojemniki na odpady komunalne?
  Nie. 

 • Kto wyposaża altany śmietnikowe w pojemniki w zabudowie wielolokalowej?
  Zarządcy nieruchomości (budynków wielolokalowych), których najemcy korzystają ze wskazanych altan śmietnikowych.

Autor: Agnieszka Brzezińska (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)

2020-06-03

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer