Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Dom kultury wznawia działalność

Konstanciński Dom Kultury wznawia działalność stacjonarną, ale w ograniczonym zakresie. Od najbliższego poniedziałku (8 czerwca) wracają indywidualne zajęcia edukacyjne – nauka gry na instrumentach oraz działalność muzealna.


Decyzja o wznowieniu działalności Konstancińskiego Domu Kultury została podjęta w porozumieniu z organem założycielskim oraz po uzyskaniu akceptacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego działań i procedur, które będą obowiązywać w obiektach KDK.


Zajęcia indywidualne i muzeum

Od najbliższego poniedziałku (8 czerwca) zostają uruchomione indywidualne zajęcia edukacyjne – nauka gry na gitarze, keyboardzie, akordeonie i pianinie, które będą się odbywały w budynku KDK przy ul. Sobieskiego 6. Dzień później wznowiona zostanie także działalność muzealna. Od wtorku (9 czerwca), w głównej siedzibie KDK przy ul. Mostowej 15, znów będzie można oglądać multimedialną wystawę prezentującą dziedzictwo kulturalno-przyrodnicze gminy Konstancin-Jeziorna. Muzeum zaprasza od wtorku do niedzieli w godz. 11.00–17.00.


Działania i procedury obowiązujące w KDK

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć, zwiedzających i pracowników domu kultury, w związku z aktualną sytuacja epidemiologiczną, w KDK zostały wprowadzone następujące działania i procedury:


> ul. Sobieskiego 6

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściami do budynku i sal, w których odbywają się zajęcia, informacji o maksymalnej liczbie osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach domu kultury, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 2. Ograniczenie liczebności uczestników: w budynku jednocześnie będzie mogło przebywać 12 osób, w tym: w salach zajęć edukacyjnych (3 sale) – uczestnik + instruktor.
 3. Wprowadzenie przerw pomiędzy zajęciami, tak by wywietrzyć salę oraz zdezynfekować sprzęty, z którymi miał kontakt ich uczestnik i instruktor.
 4. Zapewnienie środków ochrony osobistej uczestnikom i instruktorom zajęć: maseczek, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji – płyny dezynfekcyjne, mydło.
 5. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
 6. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji instrumentów – pianina i keyboardu, a także dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy oraz toalet.
 7. Zniesienie możliwości korzystania z szatni.
 8. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zauważenia objawów chorobowych.
 9. Umieszczenie w widocznym miejscu numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.


> ul. Mostowa 15

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściami do budynku i sal, w których odbywają się zajęcia, informacji o maksymalnej liczbie osób mogących jednocześnie przebywać w domu kultury, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego (w sali muzealnej – maks. 2 osoby, w sali wystawienniczej – maks. 12 osób).
 2. Zapewnienie zwiedzającym środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek) oraz środków do dezynfekcji – płyny dezynfekcyjne, mydło.
 3. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
 4. Codzienna dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła i uchwytów oraz wietrzenie
 5. Ograniczone wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audioprzewodniki, ekrany dotykowe).
 6. Zniesienie możliwości korzystania z szatni.
 7. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zauważenia objawów chorobowych.
 8. Umieszczenie w widocznym miejscu numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Autor: KDK

2020-06-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer