Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Gmina przekazała komputery do szkół

Gmina Konstancin-Jeziorna zakupiła 27 laptopów, z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnej nauki. Sprzęt trafił do sześciu gminnych szkół podstawowych. Samorząd pozyskał na ten cel blisko 80 tys. zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.


27 laptopów dla szkół

Program „Zdalna Szkoła”, organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, umożliwia gminom oraz powiatom sfinansowanie zakupu tabletów oraz laptopów dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych zajęć. 23 kwietnia br. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę o powierzenie grantu z operatorem programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach umowy samorząd otrzymał 79 974 zł, za które zakupiono 27 laptopów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do nauki zdalnej. 


Dla uczniów i nauczycieli

Komputery w czwartek (21 maja) zostały przekazane do szkół podstawowych, a następnie będą wypożyczone – na czas zdalnego nauczania – uczniom i nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu przez internet. Po zakończeniu pandemii sprzęt pozostanie na wyposażeniu szkół w celu dalszego wspierania uczniów i nauczycieli.


Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Autor: PWZ

2020-05-21

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer