Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nie segregowałeś? Złóż nową deklarację

Od poniedziałku (1 czerwca) w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązują zmienione zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisami wszyscy jesteśmy zobowiązani do ich selektywnej zbiórki. Mieszkańcy, którzy do tej pory tego nie robili, muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty.


Zgodnie ze znowelizowaną w ubiegłym roku ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy jesteśmy zobowiązani do segregacji odpadów komunalnych na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady (odpady z ogrodów oraz odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego) oraz odpady zmieszane (będące pozostałością po segregacji). Na kwietniowej sesji Rada Miejska podjęła pakiet uchwał związanych z nowymi przepisami. Zmiany w gospodarce odpadami obowiązują w naszej gminie od poniedziałku (1 czerwca).


Nowa stawka, zniżka za kompostownik

Oto co się zmieniło:

  • obowiązuje nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 36 zł miesięcznie od osoby;
  • obowiązuje tzw. podwyższona opłata za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 72 zł miesięcznie od osoby;
  • właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie segregowali odpadów komunalnych, muszą złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania poniżej);
  • wprowadzono ulgę w wysokości 3 zł miesięcznie od osoby dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy podejmą się kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych (warunkiem jest złożenie nowej deklaracji) oraz ulgę w wysokości 10% miesięcznej stawki (od osoby) dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (tutaj warunkiem skorzystania ze zniżki jest zbieranie odpadów w sposób selektywny oraz złożenie nowej deklaracji śmieciowej).


Nowy regulamin

Od 1 czerwca obowiązuje też nowy regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Jest to dokument, który określa: szczegółowe zasady zbierania odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje, rodzaje pojemników i worków służących do selektywnej zbiórki, a przede wszystkim – częstotliwość odbioru odpadów. Tutaj zmian nie ma. Tak jak do tej pory odpady segregowane, papier, metal i tworzywa sztuczne z posesji jednorodzinnych odbierane będą dwa razy w miesiącu, szkło – raz w miesiącu, odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku. Z kolei odpady biodegradowalne odbierane są przez cały rok – dwa razy w miesiącu.


Odbiór i reklamacje

Odpady od mieszkańców gminy odbierane są w godz. 7.00–20.00. Pamiętajmy, by w wyznaczonym dniu udostępnić je przed godz. 7.00. Odpady powinny zostać wystawione przed posesję lub udostępnione w otwartej altanie wyłącznie w wyznaczonym dniu odbioru. Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 24 godzin po dacie ich odbioru do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy. Można to zrobić telefonicznie pod nr. tel.: 22 484 2423, mailowo na adres: odpady@konstancinjeziorna.pl lub w wydziale, pokój nr 5. W reklamacji trzeba podać adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy. Posegregowane odpady, odpady bio, odpady wielkogabarytowe i elektroodpady, a także odpady remontowo-budowlane i niebezpieczne mieszkańcy mogą przywieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Mirkowska 43C). GPSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2020-06-01

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer