Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Perły Mazowsza ogłaszają nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” ogłasza nabór wniosków. Na wsparcie finansowe mają szansę przedsięwzięcia dotyczące m.in. rozszerzenia oferty społeczno-kulturalnej, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej. Pieniądze można otrzymać również na założenie firmy. Wnioski będą przyjmowane od 25 maja do 8 czerwca br.


Jakie działania?

Wnioski na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze działania LGD „Perły Mazowsza” mogą składać: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty wykonujące działalność gospodarczą (lub jej niewykonujące), do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, oraz organizacje pozarządowe. W tej edycji wsparcie, w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, będzie można otrzymać na poniższe działania:

  • rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD (limit środków – 98 618,98 zł);
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej (limit środków – 198 945 47 zł);
  • budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej (limit środków – 581 510,28 zł);
  • rozwój niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (limit środków: 450 905,23 zł);
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD (limit środków – 480 tys. zł).

Są też pieniądze na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. W tym przypadku limit środków wynosi 560 tys. zł, a formą wsparcia będzie premia w wysokości 70 tys. zł. 


Termin i więcej informacji

Wnioski będą przyjmowane od 25 maja do 8 czerwca br. Więcej informacji dotyczących warunków wsparcia, kryteriów oceny wniosków oraz wymagań, jakie musi spełnić wnioskodawca, aby móc ubiegać się o refundację kosztów lub premię można uzyskać od pon. do pt. w godz. 8.00–16.00: telefonicznie (pod nr. 22 715 79 54), mailowo (wysyłając wiadomość na adresem: lgd@vp.pl) lub na stronie internetowej: lgd-tp.pl. W planach są również szkolenia online (szczegóły TUTAJ). 


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2020-05-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer