Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Samorząd wspiera przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z gminy Konstancin-Jeziorna mogą liczyć na wsparcie samorządu w związku z kryzysem ekonomicznym wywołanym przez epidemię koronawirusa. W ramach oferowanej pomocy można wnioskować o zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.


Dwie uchwały

O podjęciu działań na rzecz lokalnych przedsiębiorców, którzy w związku z epidemią koronawirusa i kryzysem gospodarczym znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, zdecydowała Rada Miejska Konstancina-Jeziorny podczas sesji, która odbyła się 30 kwietnia. 

Rajcy poparli dwa projekty uchwał przygotowane i przedłożone przez burmistrza Kazimierza Jańczuka. Dotyczyły one możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (uchwała nr 212/VIII/16/2020) oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym (uchwała nr 213/VIII/16/2020).


Zwolnienie z podatku od nieruchomości

O zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości (od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) za kwiecień, maj i czerwiec br. może wnioskować każdy podatnik, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi ekonomicznymi konsekwencjami COVID-19.

Ta forma wsparcia skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w gminie Konstancin-Jeziorna w zakresie:
  • restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych; 
  • hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania;
  • związanym z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi;
  • związanym z poprawą kondycji fizycznej;
  • związanym z konsumpcją i podawaniem napojów;
  • związanym ze sportem, działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia br.

Podatnik, któremu przysługuje zwolnienie, składa w UMiG:

  • korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikiem ZDN-2 – dotyczy osób prawnych;
  • informację o nieruchomościach IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-2 – dotyczy osób fizycznych,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.).

Informacje: Wydział Finansowy – Referat Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej (nr tel.: 22 484 23 20, 22 484 23 21, 22 484 23 29 lub 22 484 23 30).


Niedochodzenie należności o charakterze cywilnoprawnym

Na mocy kolejnej uchwały, przyjętej przez RM, gmina może zrezygnować z dochodzenia swoich należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku ze stanem epidemii. Mowa tu o czynszu najmu lub dzierżawy lokali, nieruchomości oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym. Podatnik chcący skorzystać z tego wsparcia będzie musiał złożyć do Urzędu Miasta i Gminy uzasadniony wniosek o odstąpienie od dochodzenia wybranej należności.

Również w tym przypadku uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami (nr tel.: 22 484 23 81 – użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntu/najmu).


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2020-05-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer