Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Transmisja online z otwarcia ofert

Urząd Miasta i Gminy informuje, że najbliższa transmisja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku szkolnym 2020/2021” odbędzie się w czwartek (4 czerwca) o godz. 10.30.


Zgodnie z przepisami

Taka forma otwarcia ofert ma związek z panującą epidemią koronawirusa i obowiązującymi obostrzeniami. Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja online w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten mówi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.


Najbliższe otwarcie ofert

Najbliższe otwarcie ofert nastąpi 4 czerwca 2020 r. o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku szkolnym 2020/2021”.

Transmisja prowadzona będzie na kanale YouTube gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: BZP

2020-06-02

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer