Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zmiany w gospodarce odpadami

Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych, nowe stawki za ich odbiór, zniżki za przydomowe kompostowniki i dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – to niektóre zmiany, jakie od 1 czerwca 2020 r. zaczną obowiązywać w gminie Konstancin-Jeziorna.


Zmiany od 1 czerwca

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny, która odbyła się 30 kwietnia, rajcy podjęli pakiet uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Są one m.in. konsekwencją znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Samorządy dostały 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów (okres przejściowy mija 6 września 2020 r.). 

Oto, co czeka mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna od 1 czerwca 2020 r.

  • obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady (odpady z ogrodów oraz odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego) oraz odpady zmieszane (będące pozostałością po segregacji);
  • nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 36 zł miesięcznie od osoby;
  • podwyższona opłata za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 72 zł miesięcznie od osoby; 
  • właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie segregowali odpadów komunalnych, mają po 1 czerwca 2020 r. obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie ze wzorem określonym w uchwale nr 227/VIII/16/2020 Rady Miejskiej z dn. 30 kwietnia 2020 r.;
  • właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy podejmą się kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych, skorzystają z ulgi w wysokości 3 zł miesięcznie od osoby – pod warunkiem, że dokonają zmiany deklaracji po 1 czerwca 2020 r.;
  • rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, będą mogły skorzystać z ulgi w wysokości 10% miesięcznej stawki (od osoby) – warunkiem jest zbieranie odpadów w sposób selektywny oraz złożenie nowej deklaracji (po 1 czerwca 2020 r.).


Nowy regulamin

Od 1 czerwca 2020 r. obowiązywać będzie też nowy regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Jest to dokument, który określa: szczegółowe zasady zbierania odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje, rodzaje pojemników i worków służących do selektywnej zbiórki, a przede wszystkim – częstotliwość odbioru odpadów. 


Oto wykaz uchwał, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, podjętych 30 kwietnia:


Autor: Patryk Siepsiak, Agnieszka Brzezińska

2020-05-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer