Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Program ochrony powietrza – konsultacje

Ruszyły konsultacje nowego programu ochrony powietrza dla Mazowsza. Każdy mieszkaniec województwa do 23 marca br. może zgłosić swoje uwagi do dokumentu. Spotkanie informacyjne w sprawie programu odbędzie się w piątek (6 marca) o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


Dotyczy wszystkich mieszkańców

Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza. Został on opracowany ze względu na substancje, których stężenia w 2018 r. przekroczyły normy. Chodzi o: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska). Program ochrony powietrza dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, dlatego aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na jego temat, Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzi konsultacje społeczne. Trwają one od 2 do 23 marca br.


Gdzie zapoznać się z dokumentem?

Projekt programu w wersji elektronicznej można pobrać na stronie: www.mazovia.pl w zakładce: Komunikaty/konsultacje

Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 5 w Warszawie (III piętro, pokój 308 i 314, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00).


Jak zgłosić uwagi i wnioski?

Uwagi do programu można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na stronie pod linkiem. Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z przepisami prawa program ma zostać uchwalony do 15 czerwca br.


Spotkanie informacyjne i dodatkowe informacje

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców m.in. powiatu piaseczyńskiego odbędzie się 6 marca o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. 

W przypadku pytań bądź wątpliwości można kontaktować się z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (e-mail: powietrze@mazovia.pl).

Autor: www.mazovia.pl

2020-03-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer