Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Transmisja online z otwarcia ofert

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią koronawirusa, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że otwarcie ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie transmitowane na żywo w internecie. Najbliższa emisja odbędzie się 30 marca o godz. 10.30.


Zgodnie z przepisami

Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja online w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten mówi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu
uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.


Najbliższe otwarcie ofert

Najbliższe otwarcie ofert nastąpi w dn. 30 marca 2020 r. o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont lokali komunalnych w gminie Konstancin-Jeziorna:

  • Część nr 1 – lokal nr 1 przy ul. Koziej 1B,
  • Część nr 2 – lokal nr 2 przy ul. Plac Zgody 9,
  • Część nr 3 – lokal nr 7 przy ul. Koziej 1B".

Transmisja prowadzona będzie na kanale YouTube gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: BZP

2020-03-25

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer