Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Otwarcie ofert na kanale YouTube

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że transmisja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r. – Etap IV” odbędzie się w poniedziałek (26 października) o godz. 10.30.

Forma otwarcia ofert online ma związek z panującą epidemią koronawirusa i obowiązującymi obostrzeniami. Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja przez internet w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp: „otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp”.


Najbliższe otwarcie ofert

Informujemy, że najbliższe otwarcie ofert nastąpi 26 października 2020 r.  o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r. – Etap IV; 

  • Część I - Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi powiatowej w Kępie Oborskiej w gminie Konstancin-Jeziorna; 
  • Część II – Przebudowa oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Borowinie w gminie Konstancin-
    -Jeziorna”.

Transmisja będzie prowadzona na kanale: YouTube gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: BZP

2020-10-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer