Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Otwarcie ofert online

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że najbliższe otwarcia ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą transmitowane na żywo na kanale YouTube gminy Konstancin-Jeziorna, o godz. 10.30 we wtorek, środę i czwartek (13, 14 i 15 października). 

Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja online w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten mówi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.


Terminarz transmisji 

Kolejne otwarcia ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą transmitowane na żywo na kanale YouTube gminy Konstancin-Jeziorna w następujących terminach:

  • wtorek (13 października) o godz. 10:30
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku – etap II”;

  • środa (14 października) o godz. 10:30 
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku – II etap”

  • czwartek (15 października) o godz. 10.30 
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku”, część 1 -„Dostawa laptopów na potrzeby uczniów Gminy Konstancin-Jeziorna”, część 2 – „Dostawa drukarek i urządzeń Xero”.

Autor: BZP

2020-10-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer