Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Otwarcie ofert w wersji online

Urząd Miasta i Gminy informuje, że w poniedziałek (19 października) i w piątek  (23 października) o godz. 10.30 emitowane będą transmisje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Forma otwarcia ofert online ma związek z panującą epidemią koronawirusa i obowiązującymi obostrzeniami. Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja przez internet w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp: otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.


Otwarcie ofert

Najbliższe transmisje:

  • poniedziałek (19 października 2020 r.) o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku – etap II”.  
  • piątek (23 października 2020 r.) o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont lokalu nr 9 w budynku przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie”.

Transmisja będzie prowadzona na kanale YouTube gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: BZP

2020-10-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer