Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Projekt budżetu na 2021 rok gotowy

Burmistrz Kazimierz Jańczuk w piątek (13 listopada) przedstawił projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok. Zgodnie z założeniami przewidywane dochody w przyszłym roku wyniosą ponad 189 mln zł, to o ok. 6,3 mln zł więcej niż w tegorocznym planie budżetowym.

Projekty budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021–2028 są gotowe. Jednostki samorządu terytorialnego na ich opracowanie miały czas do 15 listopada. Dokument zawiera m.in. wszystkie planowane na przyszły rok dochody i wydatki, a także przychody, które stanowią kredyty i pożyczki oraz przewidywaną spłatę wcześniejszych zobowiązań.


Dochody i wydatki

Zakładane w projekcie budżetu przyszłoroczne dochody gminy wyniosą 189 071 225 zł (bieżące – 183 968 862 zł, majątkowe – 5 102 363 zł) i pochodzić będą głównie z wpływów m.in. z: PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz sprzedaży gminnych nieruchomości. Wydatki zaplanowano w kwocie 216 624 350 zł, w tym bieżące – 183 787 399 zł i majątkowe – 32 836 951 zł. Najwięcej w budżecie pochłonie tradycyjnie oświata – ponad 60,5 mln zł. 


Inwestycje i zadania inwestycyjne

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć ponad 32,8 mln zł, to więcej niż w projekcie budżetu na 2020 r. Na liście przyszłorocznych zadań inwestycyjnych znalazły się m.in.:

  • przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie – 4 mln zł;
  • przebudowa dróg w Czarnowie – 3,5 mln zł;
  • przebudowa ul.: Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą – 3 mln zł;
  • przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego – 3 mln zł;
  • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna – 2,7 mln zł;
  • wykup gruntów pod inwestycje i drogi – 2 mln zł;
  • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w Czarnowie – 2 mln zł;
  • budowa ul. Mostowej i ul. Łącznej – 1,9 mln zł;
  • dotacja dla Konstancińskiego Domu Kultury na budowę Muzeum Wycinanki Polskiej – 1 mln zł.


Deficyt i zadłużenie

Projekt budżetu na 2021 r. zakłada również 27 553 125 zł deficytu, który zostanie sfinansowany z przychodów w wysokości 15,5 mln zł, pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 mln zł. Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2021 r. ma wynieść trochę ponad 12 mln zł.


Dyskusja na komisjach

Projekty uchwały budżetowej na 2021 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021–2028, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, (do pobrania poniżej) w piątek (13 listopada) zostały złożone w Biurze Rady Miejskiej oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Teraz dokumenty będą omawiane przez radnych. Warto wiedzieć, że komisja stała RM proponując wprowadzenie nowego wydatku, zwiększającego wydatki przewidziane w projekcie budżetu, zobowiązana jest do wskazania źródeł jego finansowania.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2020-11-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer