Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Transmisja z otwarcia ofert

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w środę (18 listopada) o godz.  10.30 emitowana będzie transmisja z otwarcia ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z przepisami

Forma otwarcia ofert online ma związek z panującą epidemią koronawirusa i obowiązującymi obostrzeniami. Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja przez internet w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp: otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.


Otwarcie ofert

Najbliższa transmisja:

  • środa (18 listopada) o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dla gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku: część  1 - dostawa laptopów na potrzeby uczniów Gminy Konstancin-Jeziorna, część  2 – dostawa drukarek i urządzeń Xero". 

Transmisja będzie prowadzona na kanale YouTube gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: BZP

2020-11-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer