Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wyłożenie do publicznego wglądu

Od 2 listopada do 7 grudnia można zgłaszać uwagi do projektu tzw. „uchwały krajobrazowej”. Dokument reguluje m.in. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Uchwała ma na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej. Reguluje ona zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 


Zakaz z wyjątkami

Uchwała krajobrazowa na całym obszarze gminy zakazuje sytuowania tablic i urządzeń reklamowych z wyjątkiem:

  1. szyldów;
  2. publicznych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych ustawianych przez gminę Konstancin-Jeziorna;
  3. tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczonych na rowerach Konstancińskiego Roweru Miejskiego;
  4. tablic reklamowych informujących o fundatorach obiektu małej architektury przeznaczonego do ogólnodostępnego użytku i umieszczonego na terenie publicznym.


Zgłaszanie uwag

Dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 2–23 listopada 2020 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin‑Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, w godz. 9.00– 15.00.

Mieszkańcy mogą zapoznać się z zapisami tej uchwały i do 7 grudnia 2020 r. zgłosić swoje uwagi na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej (za pomocą skrzynki podawczej ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres: urzad@konstancinjeziorna.pl).

Szczegóły w zamieszonych poniżej obwieszczeniu oraz projekcie uchwały. Granice stref ochrony uzdrowiskowej można sprawdzić na stronie: gsip.konstancinjeziorna.pl (link otwiera się w nowym oknie).


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2020-10-30

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer