Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Gminy uzdrowiskowe obradowały

Bardzo trudna sytuacja finansowo-gospodarcza gmin uzdrowiskowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców – wywołana pandemią COVID-19 – była głównym tematem corocznego walnego zebranie członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, do którego należy Konstancin-Jeziorna.

Władze polskich uzdrowisk spotkały się 24 sierpnia w Szczawnicy. Konstancin-Jeziornę na corocznym walnym zebraniu członków stowarzyszenia reprezentował Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy. Tym razem obrady zdominowała bardzo trudna sytuacja finansowo-gospodarcza samorządów, lokalnych firm i mieszkańców, którą wywołała pandemia COVID-19. 


Kryzys w branży turystycznej

Na przykładzie zebranych danych z gmin członkowskich wyraźnie widać gwałtowne załamanie ruchu turystycznego na terenie uzdrowisk oraz katastrofalne skutki finansowe dla podmiotów gospodarczych i gmin. Zauważa się obniżone wpływy z PIT o ok. 9 proc., licząc narastająco od początku roku, a straty z tytułu braku wpływów z opłaty uzdrowiskowej sięgają aż 70–90 proc. Opłata ta w głównej mierze przeznaczana jest na utrzymanie zieleni, parków, fontann, deptaków, promenad, tężni i publicznych miejsc rekreacji oraz na realizację innych kosztownych zadań uzdrowiskowych. To także inwestycje, których kontynuacja w obecnej sytuacji stanęła pod znakiem zapytania. Pandemia koronawirusa odbiła się też negatywnie na ruchu turystycznym, a wprowadzenie „czerwonych stref” w kilku uzdrowiskach doprowadziło do zamknięcia wielu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, co oznacza dalsze kłopoty gmin, które po „lockdownie” powoli zaczęły wychodzić z kryzysu. Dzisiaj dotknął je także kryzys wizerunkowy, trudny do odrobienia w krótkiej perspektywie.


Puste słowa

Na spotkaniu podkreślano, że pomimo ogromnych trudności, samorządy nadal realizują inwestycje i podejmują się nowych zadań. Należy jednak zadać sobie pytanie: na jak długo wystarczy burmistrzom, wójtom i prezydentom determinacji, a przede wszystkim środków finansowych, aby mogli realizować te kosztowne przedsięwzięcia. Władze polskich uzdrowisk z żalem podkreślały, że często słyszą z ust parlamentarzystów i przedstawicieli rządu, że: „uzdrowiska należy traktować jako dobro narodowe”. Niestety, na razie są to jedynie puste frazesy, głoszone przy okazji wizyt w gminach uzdrowiskowych. Uczestnicy walnego zebrania podjęli też decyzję o kolejnym wystąpieniu do rządu w sprawie konkretnego wsparcia finansowego dla samorządów. Zebrani zdecydowali także o przeznaczeniu dodatkowych środków na promocję uzdrowisk.

Autor: SGU RP

2020-08-28

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer