Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Można zgłaszać propozycje zadań

Rozpoczęły się prace nad Programem współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Propozycje zadań priorytetowych można zgłaszać do 14 września.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi należy do podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Właśnie rozpoczęły się prace nad jego nową, przyszłoroczną edycją.


Zadania priorytetowe 

W związku z tym, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne uprawnione podmioty, realizujące zadania publiczne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na rzecz jej mieszkańców, do składania propozycji zadań priorytetowych w 2021 r., w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy. 


Zgłaszanie propozycji

Propozycje należy składać na formularzu (do pobrania poniżej) w terminie do 14 września br. za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77).


Do pobrania

Autor: Arkadiusz Jaskółowski

2020-09-03

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer