Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Decyzje podatkowe dostarczy listonosz

Uwaga mieszkańcy! W tym roku decyzje podatkowe dotyczące m.in. nieruchomości będą dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, a nie przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, jak było to w poprzednich latach.


Dostarczy poczta 

W latach ubiegłych decyzje w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie naszej gminy doręczali upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. W tym roku, ze względu na prace związane z wdrożeniem nowego systemu komputerowego, wszystkie decyzje zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Decyzje podatkowe

Przypominamy, że decyzje podatkowe są wydawane corocznie i dotyczą wszystkich nieruchomości, należących do osób fizycznych. Wyjątkiem są nieruchomości, dla których wysokość rocznego zobowiązania nie przekroczy kwoty 8,50 zł, czyli równowartości kosztów wysyłki. W takim przypadku zobowiązanie nie powstanie.


W czterech ratach

Podatek płatny jest w czterech ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty podatku, podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 


Indywidualne numery rachunków

Ważne! W 2020 r. zmienia się numer konta, na który mieszkańcy wpłacają należności podatkowe. Do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Nowe numery rachunków znajdą Państwo w tegorocznych decyzjach podatkowych. Wszystkie wpłaty dokonane na dotychczasowy numer rachunku przed doręczeniem nowych decyzji, zostaną zaksięgowane na właściwych kontach.

Autor: Katarzyna Ignaczak

2020-01-28

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer