Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Gminy uzdrowiskowe apelują do premiera

Brak odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i gwałtowny wzrost cen za ich unieszkodliwianie zagraża uzdrowiskom w Polsce – ostrzega Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, którego członkiem jest Konstancin-Jeziorna i wysyła apel do premiera Mateusza Morawieckiego.


Apel do premiera

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP wystosował do Mateusza Morawieckiego, prezesa
Rady Ministrów, stanowisko w sprawie istniejącego systemu prawnego gospodarowania odpadami komunalnymi i gwałtownego wzrostu cen za ich unieszkodliwianie. W ocenie zarządu, funkcjonujący w Polsce system staje się niewydolny, a poprzez niewłaściwe rozwiązania prawne i organizacyjne, samorządom uniemożliwia się aktywny wpływ na sposób zagospodarowania odpadów, w tym na koszty ich odbioru. 


Wzrost cen

Samorządy gmin uzdrowiskowych, w tym Konstancina-Jeziorny, z niepokojem obserwują, że obecny system, pomimo gwałtownego wzrostu cen za usługi, w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów i wzrostu obowiązkowych obciążeń finansowych mieszkańców, absolutnie nie rokuje rozwiązania problemu gospodarki odpadami w najbliższych latach. Gminy w miarę poprawnie zorganizowały odbiór i segregację odpadów, ale absolutnie kuleje końcowe ogniwo tego systemu, związane z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem śmieci.


Przyczyny

Według Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są m.in.: wzrost stawek za przyjęcie odpadów do instalacji komunalnych, zniesienie regionalizacji  Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, niewystarczające możliwości termicznego przetwarzania odpadów i brak możliwości zagospodarowania frakcji kalorycznej odpadów nie nadających się do recyklingu, nieszczelność systemu i ograniczone możliwości zbytu odpadów wyselekcjonowanych.


Osiem postulatów

Zarząd Stowarzyszenia, działając w imieniu gmin uzdrowiskowych, postuluje do Rządu RP o:

  1. Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla samorządów celem budowy subregionalnych instalacji RIPOK w ramach zespołów gmin.
  2. Stworzenie systemu prawnego do szybkiej budowy i sfinansowania budowy instalacji termicznej utylizacji RDF.
  3. Zastosowanie czasowego mechanizmu pomostowego celem zmniejszenia bieżących obciążeń na poziomie instalacji komunalnych.
  4. Przywrócenie gminom elastyczności w zakresie kształtowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  5. Wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta z tytułu wytworzenia danego produktu na etapie jego sprzedaży, cyklu życia, eksploatacji i utylizacji.
  6. Ograniczenie napływu strumienia odpadów z zagranicy.
  7. Oznakowanie produktów – efektywna segregacja odpadów.
  8. Edukację społeczną.

Autor: Patryk Siepsiak (Mat. prasowe)

2020-01-30

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer