Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Inicjatywa lokalna – złóż wniosek i działaj

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjmuje wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Te złożone do 31 stycznia do godz. 15.00 zostaną rozpatrzone do 10 lutego. Na pomysły mieszkańców samorząd przeznaczy 50 tys. zł.


Działajmy razem 

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą złożyć wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej – bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która ma swoją siedzibę na terenie gminy.

Wniosek o realizację zadania publicznego powinien dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych zakresów:

  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności w sferze kultury i turystyki;
  • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Gdzie i kiedy?

Wnioski o realizację zadania publicznego w 2020 r. należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77. W tym roku samorząd na inicjatywy mieszkańców przeznaczy 50 tys. zł. Wnioski złożone w terminie do 31 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 zostaną rozpatrzone do 10 lutego 2020 r.

Oceny formalno-merytorycznej złożonych wniosków dokona komisja powołana przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Formularz wniosku o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej znajduje się w załączniku.


Więcej informacji

Więcej informacji dotyczących inicjatywy lokalnej można znaleźć na stronie: www.konstancinjeziorna.pl w zakładce: Samorząd » Dla mieszkańców » Inicjatywa lokalna (odnośnik otwiera się w nowym oknie) lub pod nr. tel.: 22 484 24 46.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2020-01-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer