Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Tak głosowali mieszkańcy

Znamy już wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021. W przyszłym roku realizowanych będzie 8 projektów. W głosowaniu wzięło udział ponad 5 tys. osób.

Lista rankingowa

Komisja opiniująca i przeprowadzająca procedurę kształtowania Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok ogłosiła listę rankingową projektów oraz podała ostateczne wyniki głosowania, które odbywało się od 1 do 15 września 2020 r.


8 projektów

Do realizacji w przyszłym roku zostało skierowanych 8 projektów: 4 typu inwestycyjno-remontowego i 4 pozostałe z zakresu m.in. kultury, rekreacji i edukacji. 8 projektów inwestycyjno-remontowych, uzyskało wymagane minimum 150 głosów, 6 projektów nie uzyskało wymaganego minimum. Z obszaru projektów pozostałych wszystkie uzyskały wymagane 100 głosów. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza gminy, na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 400 000 zł, z czego na zadania inwestycyjno-remontowe – 300 000 zł, pozostałe – 100 000 zł. 


Wyniki głosowania

Kart do głosowania zostało złożonych 5215 (2970 papierowych i 2245 elektronicznych), w tym ważnych było 5175, a nieważnych – 40. Mieszkańcy oddali łącznie 8435 głosów.


[Lista rankingowa]


Lista projektów inwestycyjno-remontowych:

Miejsce Nr na karcie
do głosowania

Nazwa projektu Głosy ważne
1. 9
Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec. Utworzenie pomieszczenia specjalistycznej chemicznej pralnio-suszarni dla jednostek ochrony p-poż. z gminy Konstancin-Jeziorna 1961
2. 7
Wymiana pokrycia dachowego, bram garażowych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicy OSP Skolimów 826
3. 14
Wymiana instalacji grzewczej w budynku OSP w Bielawie i świetlicy wiejskiej 669
4. 4
Park trampolin 401
5. 13
Doposażenie jednostki OSP Cieciszew w sprzęt strażacki służący do ratowania życia wraz z dostosowaniem wozu bojowego 286
6. 6
Budowa budynku na cele społeczno-kulturalne w sołectwie Kawęczyn 272
7. 10 Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką 211
8. 2
Wykonanie projektu i modernizacji placu zabaw we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania 164
9. 12 Projekt i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Parceli 146
10. 5
Zielony Cieciszew 116
11. 1
Szklane wiaty przystankowe bezpieczne dla ptaków 48
12. 3 Założenie reprezentacyjnej łąki kwietnej przed ratuszem miejskim 41
13. 11
Kaczkomat na Mirkowie 14
14. 8
Bezpieczny Cieciszew 10


Lista projektów pozostałych:

Miejsce Nr na karcie
 do głosowania
Nazwa projektu
Głosy ważne
1. 14
Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego 500
2. 10 Słomczyn ćwiczenia -zdrowy kręgosłup, Zumba, Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 403
3. 8 HIP-HOP Festiwal 2021 381
4. 11 Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków 295
5. 7 Koncert - podziękowanie dla Tych, którzy pomagali nam w okresie pandemii koronawirusa 273
6. 9 Angielski nie wyklucza - nauka języka angielskiego dla mieszkańców   233
7. 12 Gimnastyka i taniec w Opaczy