Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zgłoś kandydata do nagrody marszałka

Trwa 21. edycji konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiegoorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kandydatów można zgłaszać tylko do najbliższego piątku (18 września). Na laureatów czeka statuetka oraz 10 tys. zł.

Konkurs organizowany jest corocznie po to, by nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.


Zgłoszenia

Wnioski do 21. edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych (dostępnych niżej w plikach do pobrania) odpowiednio dla:

  • osób fizycznych, 
  • podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem na kopercie: „21. edycja Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego” w nieprzekraczalnym terminie 18 września br.:

  • pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
  • lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 59 79 539 i 22 59 79 299 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nagroda@mazovia.pl.


Pliki do pobrania

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2020-09-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer