Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zgłoś kandydata do Odznaki Honorowej

Trwa przyjmowanie wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego. Jeśli znacie osoby, które wyróżniają się swoim ponadprzeciętnym zaangażowaniem, aktywnością, troską o innych, zachęcamy do zgłoszenia ich do wyróżnienia odznaką nadaną przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego.

W powiecie piaseczyńskim jest wiele osób, które wyróżniają się swoim ponadprzeciętnym zaangażowaniem, aktywnością, troską o innych. Ich działania dotyczą różnych obszarów życia i sfer zawodowych, jedno ich jednak łączy – podejmują swoistą „służbę” na rzecz pomyślnego rozwoju regionu, w którym żyją, dobra ludzi, poprawy jakości życia. Ich służba znacznie wykracza poza przeciętną aktywność mieszkańca. Takich ludzi warto dostrzegać, wyróżniać i głośno o nich mówić. Są oni ważnym wzorcem dla młodego pokolenia, wzorcem kształtującym postawę obywatelską mieszkańców. Samorząd Powiatowy pragnie ich nagrodzić szczególnym wyróżnieniem – Odznaką Honorową Powiatu Piaseczyńskiego .

Odznaka jest wyróżnieniem za szczególne zasługi obywatelskie, określone w czterech kategoriach: 

 • samorządowej, 
 • społecznej, 
 • edukacyjno-kulturalnej,
 • gospodarczej.

Odznakę nadaje Rada Powiatu Piaseczyńskiego na wniosek:

 • Przewodniczącego Rady Powiatu,
 • Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego,
 • grupy co najmniej 5 Radnych Powiatu Piaseczyńskiego,
 • organu jednostki samorządu terytorialnego położonej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
 • grupy co najmniej 100 mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego,
 • organizacji społecznej, gospodarczej lub stowarzyszenia z obszaru Powiatu Piaseczyńskiego,
 • lokalnej instytucji kultury lub ośrodka sportu.

Kryteria oceny wniosków oraz tryb pracy Kolegium Honorowego określa Regulamin (integralna część Uchwały Rady Powiatu nr XXIV/8/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania ). 

Regulamin i wnioski do pobrania dostępne są na stronie: bip.piaseczno.pl (link otwiera się w nowej karcie)

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów.

Autor: Starostwo Powiatowe w Piasecznie

2020-09-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer