Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Daj się wysłuchać

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dotyczących projektu umowy partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Pierwsze odbędzie się już w najbliższą środę (7 kwietnia).

Umowa partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021–2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. 


Publiczne konsultacje

Projekt Umowy partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk – administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób (szczegóły na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie).

Oprócz projektu Umowy partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (16 kwietnia);
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (21 kwietnia);
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii;
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy;
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego;
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko;
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji;
 • Program Ryby;
 • Program Pomoc Żywnościowa


Wysychanie publiczne

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy partnerstwa. Patronem tego przedsięwzięcia jest podkomitet do spraw rozwoju partnerstwa – jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.


Tematy horyzontalne

Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm).
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania.
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego – dotacje i instrumenty finansowe.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 r., takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.


Trzeba się zgłosić

Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: www.wysluchania-nowaperspektywa.pl (link otwiera się w nowym oknie). Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (mówców), jak i obserwatorów (widzów).

Autor: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

2021-04-02

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer