Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konsultacje projektu uchwały

Tagi: sport , nagrody , uchwała , gmina

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Uwagi i opinie do dokumentu mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność statutową na terenie gminy. Jest na to czas do 23 kwietnia 2021 r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, wraz z regulaminem, w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Termin konsultacji i projekt dokumentu zostały ogłoszone 15 kwietnia.


Docenić sportowców

Podjęcie uchwały pozwoli uhonorować i docenić wysiłki sportowe mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, którzy osiągając wysokie wyniki sportowe, promują gminę oraz swoim zaangażowaniem i wysiłkiem przyczyniają się do popularyzowania postawy współzawodnictwa, zasad fair play oraz systematycznej pracy. Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród oraz wyróżnień.


Kto może składać uwagi lub wnioski

Uwagi lub wnioski do projektu uchwały i regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.


Tryb konsultacji

Można je składać w formie pisemnej, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 60/VIII/2021, do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Gminy i Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77), wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna) – decyduje data wpływu.

Autor: BKS

2021-04-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer