Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Perły Mazowsza ogłosiły nabór wniosków

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłosiło nabór wniosków. Środki finansowe można pozyskać na realizację różnych przedsięwzięć związanych m.in. z rozwojem infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych czy budową i remontem dróg lokalnych. Projekty będzie można składać od 16 do 29 kwietnia.

Lokalna Grupa Działania ogłosiła pod koniec marca łącznie pięć naborów. W tej edycji wsparcie finansowe, w formie refundacji tzw. kosztów kwalifikowanych, można otrzymać na poniższe działania:

  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej;
  • budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej;
  • rozwój niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej;
  • tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD.

Są też pieniądze na założenie nowych lub rozwój istniejących już podmiotów gospodarczych działających na terenie LGD.


Kto może złożyć wniosek?

W zależności od wybranej operacji wnioski mogą składać:

  • jednostki sektora finansów publicznych;
  • podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy ustawy z dn. 6 marca 2018  r. Prawo przedsiębiorców;
  • organizacje pozarządowe, które wykonują działalność gospodarczą;
  • osoby fizyczne.


Termin i więcej informacji

Wnioski będą przyjmowane od 16 do 29 kwietnia br. Więcej informacji dotyczących warunków wsparcia, kryteriów oceny wniosków oraz wymagań, jakie musi spełnić wnioskodawca, aby móc ubiegać się o refundację kosztów lub premię można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00: telefonicznie (pod nr. 22 715 79 54), mailowo (wysyłając wiadomość na adresem: lgd@vp.pl) lub na stronie internetowej: www.lgd-tp.pl (link otwiera się w nowym oknie).

Autor: PWZ

2021-04-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer