Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza

Wystartowała druga edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy województwa do 30 kwietnia mają kolejną szansę na zgłaszanie swoich projektów. W tym roku do zagospodarowania jest aż 25 mln zł.

Od 6 do 30 kwietnia mieszkańcy Mazowsza mogą ponownie zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wachlarz zagadnień jest szeroki, od ochrony zdrowia, przez doposażanie placówek oświatowych, kulturalnych po tworzenie terenów zielonych czy prowadzenie szkoleń i warsztatów. Warto jednak pamiętać, że projekty muszą spełniać kilka warunków.


O tym trzeba pamiętać

Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi również uzyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa. Co ważne, w tym roku podpisy poparcia pod projektami można zbierać nie tylko na listach papierowych, ale także elektronicznie.


Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może też poprzeć dowolną liczbę projektów – w imieniu osób małoletnich projekty składają ich przedstawiciele ustawowi. Tak jak w poprzedniej edycji BOM, również i w tej można skorzystać z możliwości skonsultowania projektu przed jego złożeniem. Wystarczy przesłać wersję roboczą projektu na adres e-mail: bom@mazovia.pl. Konsultacje to większa szansa na to, że zaprezentowany pomysł uzyska pozytywną ocenę komisji i trafi do etapu głosowania.


Jak zgłosić projekt?

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną najlepszym sposobem na złożenie projektu jest droga elektroniczna – za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego z poziomu strony: bom.mazovia.pl (link otwiera się w nowym oknie) lub pocztowa. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą również skorzystać z trzeciej opcji – złożenie projektu osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (ul. Jagiellońska 26) lub w jednej z jego delegatur w Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Żyrardowie lub Wołominie.


Spotkania informacyjne

W planach są także spotkania informacyjne online. Oto ich harmonogram:

  • 7 kwietnia, godz. 17.00 – Zmieniaj z nami Mazowsze na bardziej dostępne – spotkanie poświęcone projektom mającym na celu zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami;
  • 8 kwietnia, godz. 17.00 – Uczniowie! Zmieniajcie z nami Mazowsze – spotkanie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • 13 kwietnia, godz. 17.00 – Zmieniaj z nami Mazowsze na bardziej bezpieczne – spotkanie poświęcone projektom z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i inżynierii ruchu;
  • 14 kwietnia, godz. 17.00 – Zmieniaj z nami Mazowsze na bardziej zielone – spotkanie poświęcone projektom z zakresu ekologii i ochrony przyrody.

Uwaga! Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Chęć udziału w spotkaniu należy zgłaszać mailowo na adres: bom@mazovia.pl


Pierwsza edycja

W ramach pierwszej edycji BOM wpłynęło 231 zgłoszeń, z czego 209 zostało poddanych pod głosowanie. Oddanych zostało 38 tys. głosów. Na zwycięskiej liście projektów znalazł się m.in. Stocer dla dzieci  – aktywna strefa naukowo-sportowa. Zakłada on budowę placu zabaw i ścieżek edukacyjnych dla pacjentów Ośrodka Ortopedyczno–Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie.


Więcej informacji

Więcej szczegółowych informacji na temat BOM 2021 można znaleźć na stronie: bom.mazovia.pl (link otwiera się w nowym oknie).


Wideo


Autor: Patryk Siepsiak (na podstawie materiałów prasowych)

2021-04-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer