Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Decyzja podatkowa przyjdzie pocztą

Już ponad 10 tys. decyzji podatkowych zostało wysłanych do mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. W kolejce czekają następne. Z uwagi na pandemię COVID-19 dokumenty są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, to nie pracownicy konstancińskiego magistratu, a listonosze Poczty Polskiej dostarczą mieszkańcom gminy decyzje w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 


Trwa wysyłka decyzji

Wysyłka decyzji rozpoczęła się 20 stycznia i jest sukcesywnie realizowana. Do doręczenia przekazano już ponad 10 tys. decyzji (stan na 12 lutego). W kolejce czekają następne. Wszystko po to, by zachować maksimum bezpieczeństwa w dobie pandemii COVID-19. – Decyzje są wydawane corocznie i dotyczą wszystkich nieruchomości należących do osób fizycznych – mówi Katarzyna Ignaczak, kierownik Referatu Podatków Urzędu Miasta i Gminy. – Wyjątkiem są te nieruchomości, dla których wysokość rocznego zobowiązania nie przekracza 8,50 zł, czyli równowartości kosztów wysyłki. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstaje.


Płatność w ratach

Gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł jest on płatny w czterech ratach, zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – z wyłączeniem podatku od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (I rata) i do 15 września (II rata). – Gdy termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym – wyjaśnia Katarzyna Ignaczak. – W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty, podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.


Indywidualne numery kont

Od 2020 r. zmienił się numer konta, na który mieszkańcy wpłacają należności podatkowe. Do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. – Prosimy o zwrócenie uwagi na numery rachunków, które znajdą się w tegorocznych decyzjach podatkowych – dodaje kierownik Referatu Podatków magistratu.


Podatek od nieruchomości

W gminie Konstancin-Jeziorna obowiązują stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską jeszcze w 2016 r. I tak np. za 1 m kw. powierzchni użytkowej właściciele budynków mieszkalnych lub ich części płacą 0,61 zł, a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,33 zł (stawka ta dotyczy także budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na działalność gospodarczą).


Podatek od środków transportowych

Bez zmian pozostaje także wysokość podatku od środków transportowych. W tym przypadku jego wysokość pozostała na poziomie sprzed dziesięciu lat. W 2021 r. za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie zapłacimy 677,60 zł, za ciągnik siodłowy o tych samych parametrach – 706,20 zł, a za autobus z 22. miejscami lub więcej – 2 000,90 zł.


Podatek rolny

Z ulgą mogą odetchnąć także rolnicy. W październiku 2020 r. radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2021 r., która jest podstawą obliczenia podatku rolnego. Zgodnie z nią właściciele gospodarstw zapłacą 125 zł za 1 ha przeliczeniowy, zaś właściciele pozostałych gruntów rolnych – 250 zł za 1 ha fizyczny. 


Podatek leśny

W niewielkim stopniu wzrósł natomiast podatek leśny, którego wysokość jest niezależna od samorządu. W 2021 r. wynosi on 43,30 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m sześc. drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Autor: Patryk Siepsiak

2021-02-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer