Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Dodatkowy termin dyskusji

Będzie dodatkowy termin dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego (etap 2). Spotkanie w ratuszu odbędzie się 8 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.30.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego (etap 2) trwa od 16 lutego do 10 marca 2021 r.


Dokumentacja

W tym terminie zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 w godz. 9.00–15.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty – telefonicznie pod nr.: 22 484 23 91 lub 22 484 23 95. Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej (link otwiera się w nowym oknie).


Zgłaszanie uwag

Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie MPZP obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego (etap 2) można składać na piśmie do 24 marca 2021 r. Należy je kierować do burmistrza gminy – jako organu właściwego do ich rozpatrzenia:

  • w formie papierowej – na adres urzędu (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy;
  • w formie elektronicznej – za pomocą platformy ePUAP (adres skrzynki podawczej: /4576mqsekc/SkrytkaESP) lub mailowo (urzad@konstancinjeziorna.pl).


Dodatkowy termin dyskusji

Pierwsza dyskusja publiczna odbyła się 23 lutego 2021 r. Dodatkowa została zaplanowana na 8 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.30. Z powodu pandemii COVID-19 i obowiązujących ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników magistratu w spotkaniu, które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy, może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Pozostali zainteresowani będą mogli uczestniczyć w dyskusji w trybie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams. Trzeba się jednak wcześniej zarejestrować i wysłać do 8 marca (do godz. 12.00) formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne (link otwiera się w nowym oknie)


Transmisja online

W trakcie dyskusji będzie również możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag oraz korzystania z komunikatora tekstowego za pośrednictwem strony: www.menti.com (link otwiera się w nowym oknie). Niezbędny do tego będzie jednak specjalny kody, który mailowo zostanie przesłany uczestnikom spotkania. Dodatkowo zostanie on wyświetlony w trakcie dyskusji. Spotkanie będzie transmitowane na stronie: www.esesja.tv (link otwiera się w nowym oknie).


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2021-03-01

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer