Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

W połowie marca rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2024. Każdy mieszkaniec będzie mógł przedstawić opinie lub wnioski do projektu w terminie do 31 marca br.

Wkrótce opublikowany zostanie projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2024. Konsultacje społeczne, które potrwają od 15 do 31 marca 2021 r., mają na celu wyrażenie opinii mieszkańców i zebranie ich ocen i uwag. Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu oraz przedstawienia wszelkich wniosków czy stanowisk. Każde przesłane zdanie na temat projektu będzie bardzo cenne i pomoże wypracować ostateczny kształt Programu.


Terminy i tryb konsultacji

Z projektem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2024 będzie się można wkrótce zapoznać na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Program opieki nad zabytkami lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr 22 48 42 391 lub 22 48 42 395.

Opinie i wnioski do sporządzanego projektu Programu będzie można składać w terminie do 31 marca 2021 r. razem z adnotacją „Opinie i wnioski do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2024”:

  1. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie: 22 484 23 05, 22 484 23 06, 22 484 23 07;
  2. w zamkniętej kopercie pozostawiając w skrzynce podawczej, która znajduje się w holu Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (wejście od ul. Kolejowej);
  3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
  4. drogą elektroniczną:
    a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
    b) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres: urzad@konstancinjeziorna.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia opinii i wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na stronie bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Program opieki nad zabytkami.
Autor: PWZ

2021-02-25

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer