Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nabór wniosków: Kultura – Interwencje 2021

Narodowe Centrum Kultury do 15 marca prowadzi nabór wniosków w ramach programu Kultura – Interwencje 2021. Jego adresatami są m.in. organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wsparcie finansowe można otrzymać na organizację wydarzeń kulturalnych, konferencji czy seminariów.

Celem programu Kultura – Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.


Kto może złożyć wniosek?

Do składania wniosków uprawnione są:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe;
  • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.


Dofinansowanie projektów

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów, również online, poprzez pokrycie części kosztów zadań, takich jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne również;
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych lub uczestnictwa w kulturze;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających – postacie, wydarzenia i rocznice o charakterze patriotycznym.

Przedsięwzięcia, o których mowa powyżej, mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021 r.


Nabór wniosków

Nabór trwa do 15 marca. Wnioski należy składać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Narodowego Centrum Kultury (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie). Tam także dostępny jest formularz wniosku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

Autor: Narodowe Centrum Kultury

2021-02-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer