Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Rekrutacja do przedszkoli i szkół

1 marca 2021 r. rusza rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. Rodzice na złożenie dokumentów mają miesiąc. Na dzieci czekają nowoczesne i dobrze wyposażone placówki.

Aktualny rok szkolny naznaczony jest pandemią COVID-19. Niestety, nikt nie wie, jak będzie wyglądał następny. Mimo to 1 marca (poniedziałek) rusza rekrutacja do gminnych szkół podstawowych i przedszkoli. Znamy już ważne daty, o których nie mogą zapomnieć rodzice.


Miejsca w przedszkolach

Na najmłodszych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna w czterech nowoczesnych placówkach czeka łącznie 440 miejsc, w tym:  

 • 75 w Przedszkolu nr 1 „Zielony Zakątek” przy ul. Oborskiej 2;
 • 125 w Przedszkolu nr 2 „Tęczowe Przedszkole” przy ul. A. Walentynowicz 3;
 • 100 w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach;
 • 140 w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” przy ul. Sanatoryjnej 8.

Wszystkie gminne przedszkola to nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone obiekty. Maluchy spędzą w nich czas w sposób bezpieczny, radosny i kreatywny.


Odziały przedszkolne 

Rekrutacja do przedszkoli połączona jest z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Takie mają wszystkie gminne podstawówki:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12,   
 • Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Żeromskiego  15, 
 • Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Bielawskiej 57, 
 • Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Wilanowskiej 218 w Słomczynie,
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 przy ul. Szkolnej 7, 
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy.  

Warto pamiętać, że zerówki działające przy szkołach podstawowych zapewniają takie same warunki, jak te w przedszkolu. Ich dodatkowym atutem może być np. szkolna baza sportowa.


Zasady rekrutacji do przedszkoli

O przyjęcie do samorządowego przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą się ubiegać dzieci zamieszkałe na obszarze naszej gminy. Zgodnie z prawem oświatowym w pierwszej kolejności miejsce w placówce przysługuje kandydatom spełniającym poniższe kryteria:

 • wielodzietność rodziny,
 • niepełnosprawność,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa,  
 • samotne wychowywanie w rodzinie,
 • objęcie pieczą zastępczą.

Drugi etap rekrutacji oparty jest na zasadach naboru określonych uchwałą nr 892/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W tym przypadku obowiązują poszczególne kryteria, za które dziecko może dostać określoną liczbę punktów. Oto ich lista:

 • oboje rodzice kandydata pracują lub się uczą – 4 punkty;
 • kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola lub oddziału przedszkolnego – 4 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego przedszkola lub szkoły – 4 punkty;
 • kryterium dochodowe – dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie jest to 792 zł) – 2 punkty;
 • oddział przedszkolny utworzony w szkole pokrywa się z obwodem szkoły podstawowej kandydata – 4 punkty. 


Nabór do klasy pierwszej

1 września 2021 r. we wszystkich gminnych szkołach podstawowych swoją przygodę z edukacją rozpoczną także 7-latki. Samorządowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych określa uchwała nr 446/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. Oto lista kategorii, za spełnienie których kandydaci otrzymują punkty:

 • rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej samej szkoły – 4 punkty;
 • wielodzietność rodziny – 4 punkty;
 • kandydat objęty jest kształceniem specjalnym – 4 punkty;
 • niepełnosprawność w rodzinie – 4 punkty;
 • absolwent oddziału przedszkolnego spoza obwodu danej szkoły – 4 punkty.


Harmonogram rekrutacji

Wnioski o przyjęcie, zarówno do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych, będą przyjmowane od 1 do 31 marca 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 6 kwietnia 2021 r. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia do wybranych przedszkola lub szkoły (do 12 kwietnia 2021 r.), 14 kwietnia 2021 r. placówki podadzą ostateczne wyniki rekrutacji.


Postępowanie uzupełniające

Przewidziane jest także postępowanie uzupełniające – w przypadku niepełnej rekrutacji i wolnych miejsc. Dodatkowe postępowanie będzie prowadzone od 16 do 20 sierpnia 2021 r. według tego samego trybu jak postępowanie główne. Szczegółowy terminarz rekrutacji podany jest w zarządzeniu nr 13/VIII/2021 burmistrza gminy (do pobrania poniżej).

Wnioski o przyjęcie do gminnych szkół i przedszkoli dostępne są w szkołach, przedszkolach oraz na naszej stronie. Oprócz wniosku każdy rodzic lub opiekun musi podpisać także klauzulę informacyjną RODO (są one dostępne w placówkach, które to będą przetwarzały dane osobowe).


Szczegóły na stronach internetowych

W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 placówki rezygnują z drzwi otwartych w tradycyjnej formie. Rodziców i opiekunów zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych wybranych przedszkoli i szkół, gdzie można poznać ich szczegółowe oferty.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2021-02-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer