Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Rolniku! Złóż wniosek na ochronę wód

Do 26 marca rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel. Można otrzymać nawet 100 tys. zł.

Pomoc adresowana jest do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę urządzeń chroniących wodę przed azotanami. 

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych. Dotyczy to zarówno nawozów płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych. W przypadku młodych rolników, także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.
O wsparcie nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Nawet 100 tys. zł

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji (60 proc. - w przypadku inwestycji realizowanych przez młodych rolników). Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł.

Złóż wniosek

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR. Można je również przesłać poprzez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link otwiera się w nowym oknie) i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

Autor: ARiMR

2021-02-25

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer