Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wyłożenie do publicznego wglądu

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego (etap 2). Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 24 marca 2021 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego (etap 2) trwa od 16 lutego do 10 marca 2021 r.


Dokumentacja

W tym terminie zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 w godz. 9.00–15.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty – telefonicznie pod nr.: 22 484 23 91 lub 22 484 23 95. Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).


Zgłaszanie uwag

Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie MPZP obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego (etap 2) można składać na piśmie do 24 marca 2021 r. Należy je kierować do burmistrza gminy – jako organu właściwego do ich rozpatrzenia:

  • w formie papierowej – na adres urzędu (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy;
  • w formie elektronicznej – za pomocą platformy ePUAP (adres skrzynki podawczej: /4576mqsekc/SkrytkaESP) lub mailowo (urzad@konstancinjeziorna.pl).


Dyskusja publiczna

Dyskusja publiczna odbędzie się 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00. Z powodu pandemii COVID-19 i obowiązujących ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu zostanie ona zorganizowana w trybie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams. Zainteresowani udziałem w spotkaniu online powinny uzupełnić i wysłać do 23 lutego (do godz. 10.00) formularz zgłoszeniowy – dostępny pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/ (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie). Spotkanie będzie transmitowane na stronie: www.esesja.tv (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

Autor: Patryk Siepsiak

2021-02-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer