Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Doceńmy wolontariuszy

Samorząd Konstancina-Jeziorny ponownie uhonoruje osoby działające bezinteresownie oraz charytatywnie na rzecz gminy i mieszkańców. Kandydatów do tytułu „Wolontariusza Roku 2020” można zgłaszać do 30 kwietnia.

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, gmina Konstancin-Jeziorna znów przyzna tytuł „Wolontariusza Roku”. Jest on uhonorowaniem osób działających bezinteresownie oraz charytatywnie na rzecz naszej gminy i mieszkańców. 


Trzy kategorie

Wyróżnienia tradycyjnie zostaną przyznane w trzech kategoriach: kultura, sport i rekreacja oraz działalność społeczna. Do tej ostatniej można zgłaszać m.in. osoby zaangażowane w niesienie pomocy potrzebującym w czasie trwającej pandemii. Propozycje kandydatów do tytułu mogą składać:

  • instytucje i organizacje społeczne działające na terenie gminy; 
  • organizacje pozarządowe, w tym związki wyznaniowe i Kościoły;
  • mieszkańcy gminy. 

Wnioski zweryfikuje kapituła konkursowa powołana przez Kazimierza Jańczuka, burmistrza gminy. Przy ocenie pod uwagę będą brane m.in.: okres i zakres prowadzenia działalności społecznej kandydata, jego zaangażowanie, partnerstwo w podejmowanych działaniach, a także społeczna aktywność w środowisku lokalnym. Uwaga! Ocenie podlegać będą tylko kompletne, podpisane zgłoszenia wypełnione w każdej rubryce, wraz z pisemną zgodą osoby nominowanej.


Zgłoszenia kandydatów

Zgłoszenia, na formularzu dostępnym poniżej, będą przyjmowane do 30 kwietnia w formie elektronicznej (skan formularza i załączników należy przesłać na adres: urzad@konstancinjeziorna.pl) lub papierowej (na adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem na kopercie: „Wolontariusz Roku 2020”). 


Wyniki i regulamin

Nazwiska Wolontariuszy Roku 2020 poznamy w maju. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania tytułu można znaleźć w zamieszczonym poniżej regulaminie.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2021-03-26

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer