Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Infrastruktura rowerowa – konsultacje

Do 29 marca trwają konsultacje społeczne Koncepcji przebiegu infrastruktury rowerowej oraz Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna. Dyskusja publiczna nad zaproponowanymi w dokumentach rozwiązaniami odbędzie się w najbliższy poniedziałek (22 marca).

Wstępna koncepcja, zawierająca ogólną propozycję kierunków rozwoju infrastruktury rowerowej w gminie Konstancin-Jeziorna, była już konsultowana z mieszkańcami w grudniu 2020 r. 


Kompleksowe opracowanie

Tym razem konsultacjom społecznym, odbywającym się w dniach 8–29 marca 2021 r., poddawane jest kompleksowe opracowanie zawierające m.in. dokładny przebieg wszystkich proponowanych tras rowerowych, wraz ze wskazaniem rodzaju infrastruktury rowerowej. W dokumentach przedstawiono też m.in. szczegółowe rozwiązania do zastosowania w rejonie szkół na terenie naszej gminy, dla zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Na tym etapie opracowanie zostało również uzupełnione o prognozę oddziaływania na środowisko. 


Zgłaszanie opinii i uwag

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z przedłożonymi propozycjami oraz składania pisemnych wniosków i uwag do zaproponowanych przez wykonawcę rozwiązań. Można je przesłać, w terminie do 29 marca 2021 r.:

  • tradycyjnie na adres Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77);
  • poprzez platformę ePUAP (adres skrzynki podawczej: /4576mqsekc/SkrytkaESP);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na dedykowany adres mailowy: rowery@konstancinjeziorna.pl.


Dyskusja publiczna

W ramach konsultacji zaplanowano również dyskusję publiczną, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek (22 marca) o godz. 16.30 w sali posiedzeń UMiG. Będzie miała ona formę stacjonarną i online. Z powodu pandemii COVID-19 i obowiązujących ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu, w spotkaniu w ratuszu może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Pozostali mieszkańcy będą mieli okazję uczestniczyć w dyskusji poprzez platformę Microsoft Teams. Zainteresowani powinni do 22 marca do godz. 12.00 wysłać formularz zgłoszeniowy (dostępny pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/ (link otwiera się w nowym oknie).

W trakcie dyskusji będzie również możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag i korzystania z komunikatora tekstowego za pośrednictwem strony: www.menti.com (link otwiera się w nowym oknie) . Niezbędny do tego będzie jednak specjalny kody, który mailowo zostanie przesłany uczestnikom spotkania. Dodatkowo będzie on wyświetlony w trakcie dyskusji, a całe spotkanie będzie transmitowane na stronie: www.esesja.tv (link otwiera się w nowym oknie) .


Ostateczna wersja

Opracowania zostaną także przedstawione komisjom Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zebrane na tym etapie wnioski i uwagi posłużą do przygotowania ostatecznej wersji projektu Koncepcji przebiegu infrastruktury rowerowej oraz Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w gminie Konstancin Jeziorna.


Długofalowa strategia

Koncepcja przebiegu ścieżek rowerowych oraz Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna są elementem długofalowej strategii, która obejmuje działania mające na celu promocję roweru, jako atrakcyjnego środka transportu, zwiększenie jego udziału w całości ruchu pasażerskiego, a także promowanie turystyki rowerowej. Dokumenty będą podstawą do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez gminę Konstancin-Jeziorna inwestycjach, związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej, budową samodzielnej infrastruktury rowerowej, czy zmianą stałej organizacji ruchu. Opracowane standardy będą wyznaczały warunki techniczne dla planowania, projektowania, wykonywania i utrzymywania infrastruktury rowerowej w gminie.


Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: Ścieżki rowerowe (link otwiera się w nowym oknie).

Autor: Wydział Planowania Przestrzennego

2021-03-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer